Svet u meni

„Svet u meni“ istražuje prostranstva i bogatstva sveta u nama. Bavi se pitanjima razvoja individue ali i kako uskladiti svet u nama i svet oko nas i pronaći ravnotežu izmedju to dvoje.

Писмо непознатог аутора

svetumeni | 10 Januar, 2018 19:50

Моја мајка ме је питала шта је најважнији део тела. Током година бих претпоставио шта мислим да је тачан одговор. Када сам био млађи, мислио сам да је звук

веома важан за нас као људе,  Тако сам рекао:

"Моје уши, мамице."

Рекла је: "Не. Многи људи су глуви, али  размишљај о томе, а ја ћу  те поново питати."

Неколико година је прошло пре него што ме је поново питала.   Од када ме је први пут питала ја сам  наставио да  размишљам о тачном одговору. Овога пута сам јој рекао:

"Мамице, вид је веома важан за све, тако да мора бити  да су то наше очи."

Погледала ме је и рекла ми, "Ти  учиш брзо, али одговор није тачан зато што има много људи који  су слепи. "

Опет самсе саплео на том питању., наставио сам  да трагам за  одговором и током година,? Мама ме је питала јос пар пута и увек је њен одговор био ,?  "Не. Али сваке године

постајеш  све паметнији, дете моје".

Затим је једне године умро мој отац.  Сви су били тужни . Сви су плакали. Моја мама ме је погледала када је   дошло време да  се по последњи   пут опростимо од њега.

Питала ме  је : "Да ли  сада, знаш који је најважнији део нашег тела  драги мој?" 

Био сам шокиран кад ме је сада питала. "Увек сам

 Мислио да је то била само игра између ње и мене.

Она је видела  збуњеност на мом лицу и рекла ми," Ово питање је веома важно. То показује да си заиста  живео  свој живот. За сваки део тела који  си ми рекао у прошлости, рекла сам  ти  тада ,да  је погрешан  .Дала  сам  ти пример зашто је то тако . Али данас је дан када  мораш   да  научиш ову важну лекцију. 

Погледала ме је и спустила ми главу на раме и  загрлила ме.  Видео сам јој очи испуњене  сузама . 

Рекла је: "Драги мој, најважнији део тела је  твоје раме."

Питао сам: "Да ли је то зато што ми држи главу?"

Она је одговорила: "Не, то је зато што може да држи главу пријатеља или   вољене особе , када плаче,  свима треба раме  за плакање  понекад у животу, драги мој.

Надам се само да  ћеш имати довољно љубави и пријатеља да  ћеш увек имати раме  за плакање када ти затреба..

"  Тада и тамо сам знао да најважнији  део тела није себичан.  Он је направљен за друге, а не за себе.  Он је  саосећајан према  патњи других.

Људи ће заборавити оно што сте рекли.  Људи ће заборавити шта сте радили. Али људи никада неће заборавити како су се осећали поред вас.

. Порекло овог писма је непознато, али  оно доноси благослов свима, који га поделе . 

Добри пријатељи су као звезде ... Не видите их увек, али увек знате да су тамо.

 

My mother used to ask me what the most important part of the body is.
Through the years I would take a guess at what I thought was the correct Answer.

When I was younger, I thought sound was very important to us as humans,
so I said, "My ears, Mommy."

She said, "No. Many people are deaf. But you keep thinking about it
and I will ask you again soon."

Several years passed before she asked me again.
Since making my first attempt, I had contemplated the correct answer.

So this time I told her,
"Mommy, sight is very important to everybody,
so it must be our eyes."

She looked at me and told me,
"You are learning fast, but the answer is not correct because
there are many people who are blind."

Stumped again, I continued my quest for knowledge and over the years,
Mother asked me a couple more times and always her answer was,
"No. But you are getting smarter every year, my child."

Then one year, my father died. Everybody was hurt.
Everybody was crying.

My Mom looked at me when it was our turn to say our final good-bye to my father.
She asked me, "Do you know the most important body part yet, my dear?"

I was shocked when she asked me this now.
I always thought this was a game between her and me.
She saw the confusion on my face and told me,
"This question is very important. It shows that you have really lived in your life.
For every body part you gave me in the past, I have told you were wrong and
I have given you an example why.

But today is the day you need to learn this important lesson."

She looked down at me and threw her head to my shoulder and hugged me.
I saw her eyes well up with tears. She said,
"My dear, the most important body part is your shoulder."

I asked, "Is it because it holds up my head?"

She replied, "No, it is because it can hold the head of a friend or a loved one
when they cry. Everybody needs a shoulder to cry on sometime
in life, my dear. I only hope that you have enough love and friends that
you will always have a shoulder to cry on when you need it."

Then and there I knew the most important body part is not a selfish one.
It is made for others and not for yourself. It is sympathetic to the pain of others.

People will forget what you said. People will forget what you did.
But people will NEVER forget how you made them feel.

The origination of this letter is unknown, but it brings a blessing to everyone
who passes it on. Good friends are like stars...You don't always see them,
but you always know they are there.

 

Komentari

Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by blog.rs - Design by BalearWeb